Beschikbaarheid

Contact

Route de Ruoms
07150 Vallon Pont d'Arc
+33 (0)4 75 88 04 56

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET RESERVEREN VAN EEN CAMPINGPLAATS


Reservering van het verblijf
Wij verzoeken u de reserveringsaanvraag online in te vullen en 170 € voorschot op uw verblijf plus 30 € reserveringskosten te voldoen. U kunt uw aanbetaling op verschillende manieren doen: per Creditcard (Visa of Master) of per internationale bankoverboeking. Het voorschot van 170€ wordt van de eindafrekening afgetrokken. Uw aanbetaling wordt pas door ons geïncasseerd als wij uw reservering in behandeling kunnen nemen. Bij het doen van een online reservering accepteert u deze reserveringsvoorwaarden.
Indien wij in de door u gewenste data geen plaatsen meer vrij hebben, stellen wij u andere data voor. Indien deze data niet met uw wensen overeenkomen, wordt de reserveringsaanvraag niet geaccepteerd en wordt uw aanbetaling niet door ons geïncasseerd.
De reservering van een kampeerplaats is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgedragen aan derden zonder voorafgaand akkoord van Camping la Roubine. Minderjarigen mogen alleen verblijven indien ze door een ouder of voogd begeleid zijn.

Betaling van het verblijf
Bij ontvangst van uw reserveringsaanvraag en aanbetaling, sturen wij u een reserveringsbevestiging, Toeristenbelasting is extra: 0.66€ per persoon vanaf 18 jaar per dag. Het totaalbedrag van uw verblijf staat op de voorlopige afrekening die wij u toesturen en dient bij aankomst te worden voldaan.

Toekenning van de campingplaatsen
Uw campingplaats wordt pas op uw dag van aankomst toegewezen. Wij reserveren geen campingplaatsen naast elkaar en kunnen geen rekening houden met specifieke wensen. Indien u op de dag van aankomst niet arriveert en zonder bericht uwerzijds, behouden wij uw plaats tot de volgende dag 14 u. Daarna zijn wij vrij over de plaats te kunnen beschikken, zonder teruggave van uw aanbetaling.

Annulering van het verblijf - Wijziging in de reservering-Vervroegd vertrek
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij de reservering worden gedaan of bij een onafhankelijke verzekeraar van uw keus zodra uw reservering door ons is bevestigd.

Bij annulering wordt ingehouden:
- De administratiekosten
- Uw totale aanbetaling indien u minder dan 30 dagen voor aankomst annuleert.

Uw annuleringsbericht dient per aangetekende brief aan ons te worden gezonden, waarbij het poststempel als datum geldt. Bij vervroegd vertrek wordt geen enkele teruggave van de verblijfskosten gedaan, om welke reden dan ook.
U kunt indien nodig vragen uw reservering te wijzigen (per post of email) voor zover dit mogelijk is al naar gelang de beschikbaarheid. Het aanbetaalde bedrag wordt in geen geval naar een ander seizoen overgeheveld. Indien het niet mogelijk is uw reservering te wijzigen dient u uw verblijf op de oorspronkelijke data plaats te laten vinden of te annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden.

Herroepingsrecht
Conform artikel L.121-19 van het Franse consumentenrecht, stelt Camping la Roubine zijn klanten ervan in kennis dat de verkoop van accommodatiediensten, die op een vastgestelde datum of volgens een bepaalde periodiciteit worden geleverd, niet onderhevig zijn aan de bepalingen inzake de herroepingstermijn van 14 dagen.

Verzekering
Onze gasten dienen verzekerd te zijn. De camping wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, natuurrampen etc. en in het geval van ongelukken die onder de aansprakelijkheidsverzekering van de cliënt vallen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET HUREN VAN EEN MOBILEHOME


Reservering van het verblijf
Vul svp uw reserveringsaanvraag online in en doe de aanbetaling: 25% van het totaalbedrag plus 30€ administratiekosten voor verblijven van minstens 7 nachten. Bij kortere verblijven of als de reservering minder dan 30 dagen voor aankomst wordt gedaan dient het volledige bedrag bij de reservering te worden voldaan. U kunt uw aanbetaling op verschillende manieren doen: per Creditcard (Visa of Master) of per internationale bankoverboeking. Bij het doen van een online reservering accepteert u deze reserveringsvoorwaarden.
Indien op de door u gewenste data de gewenste accomodatie niet meer beschikbaar is stellen wij u een andere accommodatie en/of andere data voor. Indien deze niet met uw wensen overeenkomen, wordt de reserveringsaanvraag niet geaccepteerd en wordt uw aanbetaling niet door ons geïncasseerd.
De reservering van een accomodatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgedragen aan derden zonder voorafgaand akkoord van Camping la Roubine. De mobilehomes worden uitsluitend verhuurd aan de personen die op het contract vermeld staan. Elke persoon die niet op het huurcontract staat mag alleen met toestemming van de directie verblijven.

Betaling van het verblijf
Na ontvangst van uw reserveringscontract en uw aanbetaling, sturen wij u een bevestiging en een voorlopige afrekening. Toeristenbelasting is extra: 0.66 € per persoon vanaf 18 jaar per dag. Het resterend bedrag dient 30 dagen voor aankomst voldaan te zijn. Is dit niet gebeurd, dan wordt uw reservering als ongeldig beschouwd en passen wij de voorwaarden toe die beschreven staan in de paragraaf "annulering van het verblijf

Annulering van het verblijf - Wijziging in de reservering-Vervroegd vertrek
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij de reservering worden gedaan of bij een onafhankelijke verzekeraar van uw keus zodra uw reservering door ons is bevestigd.

Bij annulering wordt ingehouden:
- De administratiekosten
- Een bedrag van 25% van de totale verblijfskosten als de annulering meer dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt gedaan.
- Het totaalbedrag van het verblijf als de annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum wordt gedaan.

Uw annuleringsbericht dient per aangetekende brief aan ons te worden gezonden, waarbij het poststempel als datum geldt. Bij vervroegd vertrek wordt geen enkele teruggave van de verblijfskosten gedaan, om welke reden dan ook.
U kunt indien nodig vragen uw reservering te wijzigen (per post of email) voor zover dit mogelijk is al naar gelang de beschikbaarheid. Het aanbetaalde bedrag wordt in geen geval naar een ander seizoen overgeheveld. Indien het niet mogelijk is uw reservering te wijzigen dient u uw verblijf op de oorspronkelijke data plaats te laten vinden of te annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden.

Borg
Op de dag van aankomst dient de huurder van de stacaravan een borgsom van 180€ te voldoen. Deze borgsom wordt bij vertrek teruggegeven, na aftrek, indien noodzakelijk, van reparatie- en vervangingskosten van beschadigd of mankerend materiaal. U wordt geacht de mobilehome schoon en opgeruimd op te leveren bij vertrek. Het is niet mogelijk de eindschoonmaak af te kopen. Een bedrag van 50€ wordt ingehouden indien de stacaravan niet correct is gereinigd bij vertrek. Bij aankomst ontvangt elke cliënt een inventarislijst die op de eerste verblijf dag gecontroleerd dient te worden. Indien er materiaal ontbreekt of beschadigd is dient daar onmiddellijk melding van gemaakt te worden bij de receptie.

Nota bene: Belangrijk
Aankomst na 15 u en vertrek voor 10 u. In het hoogseizoen kunt u uitsluitend per week huren, van woensdag tot woensdag, zaterdag tot zaterdag of zondag tot zondag, naar gelang de verschillende types mobilehomes. De mobilehomes worden uitsluitend verhuurd aan de personen die op het contract vermeld staan. Elke persoon die niet op het huurcontract staat mag alleen met toestemming van de directie verblijven.

Verzekering
Onze gasten dienen verzekerd te zijn. De camping wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, natuurrampen etc. en in het geval van ongelukken die onder de aansprakelijkheidsverzekering van de cliënt vallen.

BEMIDDELING


In geval van een geschil, kunt u op de volgende wijze contact met ons opnemen: - verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Camping la Roubine –Route de Ruoms, 07150 Vallon Pont d’Arc –Frankrijk - Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation Medicys. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.fr of per post naar: Medicys - 73 Boulevard de Clichy – F-75009 PARIS.

INFORMATIE EN VRIJHEID


De informatie die u ons verstrekt bij uw reservering wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Camping la Roubine als vertrouwelijk beschouwd en wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Camping la Roubine voor de verwerking van uw reservering en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Camping la Roubine te personaliseren in functie van uw belangstelling. Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschikt u over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de u betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres : Camping la Roubine - Route de Ruoms - 07150 Vallon Pont d'Arc - France.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID OP HET INTERNET


De boodschappen die u ons via internet stuurt kunnen op het netwerk worden opgevangen. Zolang deze niet bij ons binnen zijn kunnen wij hun vertrouwelijkheid niet garanderen. Let erop dat u geen onnodige persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maakt evenmin als informatie met een gevoelig karakter of afkomstig van derden. Bovendien kan de indicatie van de afkomst van de elektronische berichten die wij ontvangen vervalst zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u ons dit soort informatie per post verstuurt.

ON LINE MENINGEN


Na afloop van uw verblijf stuurt men u een of meerdere vragenlijsten waarmee we uw mening kunnen ontvangen. Als u een online reservering heeft gedaan krijgt u er 2 : een van het bedrijf Ctoutvert waarmee we samenwerken voor de online reserveringen en een van het bedrijf GuestSuite die u vraagt of u wenst dat uw mening op andere sites wordt gepubliceerd (TripAdvisor, Zoover, Gouden Gids, Google…). Als u zonder voorafgaande reservering bij ons bent verbleven ontvangt u de vragenlijst van GuestSuite uitsluitend als u ons daarvoor bij aankomst toestemming heeft gegeven. De bedrijven waarmee we samenwerken voor het verzamelen en publiceren van meningen respecteren volledig de wetgeving die van kracht is betreffende de echtheid, het publiceren en de controle van de meningen en die u de reden communiceren mocht uw mening niet gepubliceerd worden.
Wij geven in geen enkel geval een tegenprestatie voor een mening of advies over onze camping.
De bepalingen die in voorgaand hoofdstuk over Informatie en Vrijheid vermeld zijn, zijn van toepassing op het vragen naar meningen.